Grundarna vann över investerarna i Qapital

Det blir ingen notering av Qapital. Ägarna har haft olika viljor och grundarna som inte vill se en börsnotering ser ut att ha gått vinnande ur dragkampen.

I veckan hade Di Digital en artikel där flera olika detaljer framkommer kring Qapital som varit en noteringskandidat. Det har funnits tre spår. Några ägare har velat se en börsnotering (vilket även hade inneburit en något lugnare tillväxt med mer fokus på resultatet) och några inklusive grundarna har velat gasa på med fokus på att göra en stor försäljning längre fram, samt ett tredje spår där man säljer Qapital i närtid till någon av neo-bankerna. Spåret att gasa på verkar ha vunnit och Northzone har meddelat att de inte kommer att delta i den kommande emissionen. Oenigheterna har gjort att höstens planerade kapitalanskaffning försenats.

Qapital Insight AB

Qapital är en ny typ av banktjänst i mobilen som ska göra det enklare och roligare att spara och hantera pengar.