Fyra aktuella emissioner

Oneflow och Katalysen Ventures är två aktuella noteringsemissioner. Sensor Alarm och Absolicon Solar Collector är aktuella med företrädesemissioner.

Oneflow – En mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Gör nu en noteringsemission på 320,2 Mkr och börjar sedan handlas på First North den 8 april. Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden (AP2) och Humle Fonder har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om cirka 218 Mkr. Sista teckningsdag är 6 april.

Katalysen Ventures – Investerar expertis och kapital i tillväxtbolag och bygger på det viset upp en portfölj bestående av bolag spridda över Europa. Gör nu en noteringsemission på 11 Mkr och noteras sedan på Spotlight den 20 april. Sista teckningsdag är 10 april.

Sensor Alarm – Erbjuder hemlarm och har utvecklat en egen teknisk plattform som bygger på lufttrycksteknik. Är noterat på Spotlight sedan ett år tillbaka och gör nu en företrädesemission på 14,8 Mkr till 1,65 kr per aktie, vilket innebär en pre-money-värdering på 13,45 Mkr. Sista teckningsdag är 13 april.

Absolicon Solar Collector – Utvecklar och säljer koncentrerade solfångare. Säljer även produktionslinor av dessa till andra företag. Gör just nu en företrädesemission på 95 Mkr till 115 kr per aktie. Sista teckningsdag är 21 april.


Läs även: Analytiker avråder från Orderheros IPO

Oneflow AB

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem.