FrontOffice startar investmentbolag med Peter Gyllenhammar

FrontOffice, som noterades på NGM Nordic-MTF i torsdags, har träffat en överenskommelse med Peter Gyllenhammar om att starta ett gemensamt investmentbolag.

FrontOffice, som noterades på NGM Nordic-MTF i torsdags, har träffat en överenskommelse med Peter Gyllenhammar om att starta ett gemensamt investmentbolag. Det nya investmentbolaget skall investera i sådana företag som FrontOffice kommer i kontakt med under rekonstruktionsarbetet. Med detta samarbete breddar Svensk Företagsrekonstruktion, som är FrontOffice operativa företag, sina erbjudanden till att också omfatta möjlighet att kunna stötta klientföretag/uppdragsgivare med såväl så kallad bryggfinansiering som långsiktigt eget kapital.

FrontOffice kommer att fungera som investment manager för detta investmentbolag och aktivt arbeta med de företag som investmentbolaget investerar i. FrontOffice kommer att äga 20 procent av det nya bolaget medan Peter Gyllenhammar AB äger 80 procent.

I samband med denna överenskommelse kommer också Peter Gyllenhammar AB att investera 5 Mkr i FrontOffice Nordic AB i form av preferensaktier.

”Många av de företag som vi kommer i kontakt med och sedan hjälper i rekonstruktionsärenden är bolag som har kortsiktiga problem. På längre sikt har flera av dessa bolag en betydande potential. Vi har historiskt sett inte kunnat ge dem all den hjälp som vi velat, men genom samarbetet med Peter Gyllenhammar AB ges vi nu den möjligheten. Genom att kunna tillföra friskt kapital under rekonstruktionsprocessen kan FrontOffice tillsammans med vår partner Peter Gyllenhammar AB synliggöra värden för dessa företag och på sikt skapa en portfölj av bolag som kan komma att noteras eller delas ut till våra aktieägare” säger Johan Lund, VD för FrontOffice.

Läs även artikeln från 2013: Intervju med Johan Lund, VD för FrontOffice

Front Ventures AB

Front Ventures är ett investmentbolag, specialiserat på att hjälpa bolag inom fintech att skala upp. Front Ventures AB hette tidigare FrontOffice Nordic AB.