Företaget som finansierar noterade företag noterar sig

Recall Capital noterar sig på Spotlight via ett omvänt förvärv av Camanio Care. Recall Capital ordnar finansiering till noterade företag.

Recall Capital är en aktör när det gäller att ordna olika former av finansieringsupplägg till noterade bolag, med fokus på något mindre bolag. Nu blir Recall Capital självt ett noterat bolag via ett omvänt förvärv av Camanio Care på Spotlight. Camanio Care saknar idag operativ verksamhet, men har ett aktieinnehav i det noterade företaget Brighter. Efter det omvända förvärvet kommer Recall Capitals nuvarande ägare att äga 77% av det sammanslagna bolaget, som även byter namn från Camanio Care till Unwrap Finance.


Läs även: 5 företag som ska noteras under hösten 2020

Unwrap Finance AB

Unwrap Finance äger Recall Capital Group som erbjuder finansieringslösningar till noterade företag. Unwrap Finance AB hette tidigare Camanio Care AB. Camanio Care AB hette tidigare Brigher Two AB. Brighter Two AB hette tidigare Division By Zero AB.