FDT – Gör kundernas verksamhet lönsammare

Vi har under veckan träffat Kent Forss, VD för det Luleåbaserade programvaruföretaget FDT, och vi passade då på att göra en intervju. Ett intressant företag som tar en aktiv roll i att konsolidera marknaden för affärssystem och butiksdatastystem.

Vi har under veckan träffat Kent Forss, VD för det Luleåbaserade programvaruföretaget FDT. Verksamheten drivs genom kontor i Stockholm, Luleå, Motala och Sölvesborg samt via ett 20-tal återförsäljare. Bolaget utvecklar och säljer användarvänliga affärssystem och butiksdatasystem som idag används av mer än 4.000 företag i Sverige. En expansion till Norge har även inletts tillsammans med nöjda kunder i Sverige. De lättanvända systemen ger företag korrekt och uppdaterad information som stödjer deras verksamhet och ökar lönsamheten, vilket gör att kostnaden för FDTs system snabbt är insparad.

[b]Kan Du berätta om Ert företag, vad är det som Ni gör och på vilket sätt är Ni unika?[/b]

Vi utvecklar och säljer användarvänliga affärssystem och butiksdatasystem. Systemen passar och används av allt från mindre företag med ett kontor till butikskedjor med etableringar utspridda på många orter och flera länder. Förutom användarvänligheten så utmärker vi oss genom att leverera helhetslösningar. Vi levererar helhetslösningar där alla funktioner hänger samman och tar också ansvar för att det fungerar över tid.

Vi kommer exempelvis snart även att erbjuda ett webbshop-system för e-handel, där affärssystem och CRM är integrerat. Våra kunder behöver inte köpa system från olika leverantörer och hamna i en situation där kommunikationen mellan systemen av någon anledning inte fungerar.

Vi anser inte att affären är avslutad när kunden har köpt sitt system. Utan vi installerar och ger utbildning, och erbjuder oss att vara helhetsleverantör där vi står för support, drift etc. Vi vidareutvecklar även systemen kontinuerligt, så att kunden har ett framtidssäket system. Kort och gott, vi tar ansvar för helheten. Det är något kunderna uppskattar och är en orsak till att så många återkommer samt köper mer funktionalitet.

[b]Du nämner support och drift, är service en del av affärsmodellen?[/b]

Ja, service är en del av vår affärsmodell. Drygt 2000 av våra kunder har aktivt serviceavtal hos oss och våra hyres- och serviceavtalskunder står idag för mer än hälften av vår omsättning. Dvs en kund ger inte bara en intäkt när vi säljer ett system, utan leder oftast till början på en kontinuerlig försäljning av tjänster. Avtalstiden gör även att vi har säkrat en betydande del av försäljningen framåt i tiden.

[b]Ni har nu har varit aktiva i mer än 30 år, hur kommer det sig att Ni väljer att lista aktien på AktieTorget nu?[/b]

Vi väljer att gå från bra till excellent. Vi lägger stor kraft på att både vidareutveckla befintliga system och utveckla nya system för att nå ytterligare kundgrupper på marknaden. När det gäller programvara så finns det stora skalfördelar. Marginalkostnaden är mycket låg. Fler kunder som köper samma system får en stor effekt.

Det finns idag drygt 50 företag inom vår bransch i Sverige. Det är en utmaning för många att ta utvecklingskostnaderna på egen hand för att hålla systemen moderna

Vi har kraften och för att snabbt få fler kunder och dra nytta av skalfördelarna avser vi att förvärva konkurrenter. Genom att vara listade på AktieTorget kan aktierna komma att utgöra en del av likviden för förvärven.

[b]FDT gjorde nyligen en emission på 5 Mkr till ett par större investerare, bland annat Partnerinvest Norr, denna emission gjordes på en betydligt högre värdering än denna, varför skiljer det sig så? Varför är bolaget billigare nu?[/b]

Vi vill få en bred ägarspridning för att kunna lista oss på Aktietorget. Vi har därför valt att sätta ett rabbaterat pris i denna mindre emission. Vi vill att allmänheten som nu köper in sig i företaget skall uppleva en mycket positiv utveckling. Vi har sett att det varit tvärt om i emissioner som andra företag har gjort både i Sverige och utomlands. De befintliga huvudägarna garanterar även hela emissionen vilket tydligt visar på att det är en bra affär.

[b]I memorandumet står det att FDT levererade ett komplett system till T Shirt Store, med butiker över hela världen, kan Du berätta hur ett företag i Luleå kom att bli leverantör till ett globalt företag?[/b]

Förhoppningsvis för att de tycker att vi tillför den kompetens och den teknik som de efterfrågar. Bakgrunden är att FDT är partner till ACA som har ett system som baserar sig på Microsoft NAV affärssystem. FDT är också partner till Microsoft. Vi har byggt om systemet och anpassat det för den svenska marknaden, vilket även passade T Shirt Store och deras butiker runt om i världen.

[b]Ni har ju gynnats av införandet av den så kallade Kassalagen förra året, då alla butiker var tvungna att investera i nya kassaregister. Vad innebar det för er?[/b]

Vi fick ett rejält uppsving av kassaregisterlagen. Den gjorde att vi ökade försäljningen kraftigt och till stor del kunde satsa på framtiden med egna medel. Den bidrog också till att vår kundstock ökade med cirka 300 butiker. Det är vår förhoppning att de skall se vilka positiva fördelar FDTs system ger dem så att vi får möjlighet att leverera ytterligare tjänster och system som hjälper deras verksamhet.

[b]Ni skriver i Ert memorandum att Ni har för avsikt att växa både organiskt och genom förvärv. Finns det i dag några förhandlingar som kan komma att slutföras inom kort?[/b]

Vi har inga konkreta förhandlingar men vi har ett antal företag som vi pratar med. Och vi köpte tidigare i år Squid Butiksdata. Vi räknar med att efter 2012 växa med 35 % per år för att under 2016 nå en omsättning på ca 100 Mkr. Det kommer att ske med både organisk tillväxt och genom förvärv. Förutom att förvärven omgående tillför fler kunder och ökad försäljning så utökar de också produktportföljen, vilket lägger en ännu bredare bas för fortsatt tillväxt.

[b]Vilka andra bolag anser du att placerarna kan jämföra FDT med?[/b]

Det går jämföra oss med flera bolag i ett, men det finns egentligen inget som är jämförbart med det helhetsansvar som vi tar. Det företag jag kommer att tänka på är Apple, ja inte i fråga om storlek, men de erbjuder konsekvent sina kunder en ökad produktflora, med fler funktioner, och de lyssnar till vad deras kunder vill ha och ser till att leverera detta. Det är det mål som vi har på FDT.

FDT System Holding AB

FDT tillhandahåller affärssystem (för daglig företagsadministration) och butiksdatasystem (för kontroll över butikens ekonomi) som förenklar och effektiviserar för butiker och butikskedjor samt små och medelstora företag inom tjänstesektor och tillverkande industri.