ES Energy Save får en neutral rekommendation i analys

ES Energy Save gör en IPO på Spotlight och en analytiker på Affärsvärlden har tittat närmare på erbjudandet och ger en neutral rekommendation.

ES Energy Save säljer olika former av värmepumpar. Bolaget gör nu en IPO på upp till 23 Mkr till 20 kr per aktie med sista teckningsdag den 18 september, för att sedan noteras på Spotlight den 30 september. Hur ska då en investerare agera?

Affärsvärlden – Neutral rekommendation

Affärsvärlden har analyserat erbjudandet och ger det 3 av 6 i betyg, vilket ska tolkas som en neutral rekommendation. Affärsvärlden lyfter fram att företagets grundaffär ”…varken visat meningsfull tillväxt eller tjänat några pengar att tala om.” När det gäller plug-in-modulerna så är de i en tidig fas och vänder sig till en omogen marknad så det är svårt att avgöra om det finns någon efterfrågan av betydelse.

Se även: IPO-intervju med vd för ES Energy Save

ES Energy Save Holding AB

ES Energy Save säljer kostnadseffektiva och smarta produkter, produktkoncept, system och tjänster baserade på värmepumpsteknik. Bolaget har nyligen tagit fram och utvecklat ett nytt produktkoncept inom sin teknikplattform, kallade Plug-in-Moduler, med fokus på både kommersiella fastigheter och för byggbolag.