EQT – Internetstores köper Addnature

Tyska Internetstores går samman med svenska Addnature. EQT Expansion Capital II investerar och följer upp sin investering från förra året.

[u][url=http://nyemissioner.se/nyhet/rekord_foer_svensktyska_venture_capitalrelationer/122]Vi har tidigare skrivit om de tysk-svenska venture capital-relationerna[/url][/u], där vi uppmärksammade att EQT Expansion Capital II under 2012 investerat 30 MEUR i tyska Internetstores. Nu sker ytterligare en affär, som är uppdelad i tre transaktioner.

– Internetstores AG köper svenska Addnature AB till ett skuldfritt värde på 230 Mkr.

– De tre grundarna och huvudägarna i Addnature återinvesterar sedan merparten av pengarna i det sammanslagna bolaget.

– EQT Expansion Capital II investerar ytterligare pengar i Internetstores, vilket finansierar Internetstores köp av Addnature.

Målet är att skapa en heltäckande europeisk sportfackhandel inom outdoor och cykel.

Internetstores planerar att använda Addnatures närvaro och kunskap om den svenska marknaden för att expandera sin cykelförsäljning i de nordiska länderna. På samma sätt planerar Addnature att använda internetstores europeiska marknadsnärvaro till att föra ut Addnature internationellt.

– Eftersom vi växer och blir större tror vi att detta är något som kommer att vara positivt både för våra kunder och leverantörer. Kunderna kommer att få del av ett ännu bredare sortiment och helt nya produktkategorier. Våra leverantörer kommer att få följa med på vår resa och kunna växa tillsammans med oss, säger Mathias Hedström, VD på Addnature AB.

– Sammanslagningen av internetstores och Addnature är till för att få båda företagen att växa. Tillsammans kan vi ta oss an den nordiska cykelmarknaden från gemensam plattform, en plattform från vilken vi utvecklar vårt sortiment ännu mer och ständigt förbättrar köpupplevelsen för den Europeiska e-konsumenten, säger René Marius Köhler, grundare och VD på internetstores Group.

Addnature omsatte 180 miljoner kronor vid senaste verksamhetsårets slut. Av detta kommer 70 % av försäljningen från e-handeln och 95 % från Sverige. Internetstores siktar i år på en omsättning runt 600 miljoner kronor. Sammanslagningen av företagen beräknas vara klar under andra kvartalet 2013.

Läs även: [u][url=http://nyemissioner.se/nyhet/rekord_foer_svensktyska_venture_capitalrelationer/122]Rekord för svensk-tyska venture capital-relationer[/url][/u]