Eolus Vind förklarat på 20 minuter

Vindkraftsturbin

Bolagsanalyspodden går på 20 minuter igenom Eolus, som utvecklar vind- och solenergi samt batteriparker, vilket ger en en bra översikt av verksamheten.

Bolagsanalyspodden går på 20 minuter igenom vindkraftsbolaget Eolus Vind vilket ger en en bra översikt av verksamheten.

Eolus affärsidé är att skapa värde i varje steg av utveckling, byggnation och drift av förnybara energilösningar. Förutom vindkraft så har bolaget även adderat solcells- och batteriparker. Bolagets fokus är inte att äga, utan säljer anläggningarna till andra företag. Eolus har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Lettland och USA.

Eolus Vind AB

Eolus Vind är en av sveriges ledande vindkraftprojektörer