Energiomställningen behöver balanseras av en sundare hushållning av resurser

Utsläppen i världen ökar och Internationella energirådet (IEA) bedömer att energisektorn står för inte mindre än 80 procent av ökningen. Utöver den redan pågående klimatkrisen och den hotande bristen på el står verksamheter och konsumenter dessutom inför ytterligare utmaningar i samband med rekordhöga elpriser. Att göra något åt sin energiförbrukning är därför mer aktuellt än någonsin.

Stora delar av världen arbetar på att ställa om sin energiproduktion, men om världen ska nå målet om endast 1,5 graders temperaturökning måste alla sektorer halvera sina klimatutsläpp till 2030. Det är ett tufft mål. Regeringen har också bedömt att elpriserna under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera årtionden och de poängterar vikten av att minska energianvändningen.

Med rätt metoder och strategi är detta möjligt. Digitaliseringen, som driver värde och utveckling i de flesta sektorer, erbjuder även stora möjligheter inom optimering och effektivisering av energiförbrukning och kan balansera det ökade energibehovet.

– Trots att klimatmålen är tuffa blir dem enklare att nå om vi parallellt också arbetar med energieffektivisering, kartläggning och optimering av den energi som vi redan använder. Det finns enorma möjligheter att med moderna angreppsmetoder minska el- och energianvändningen i Sverige, säger Jenny Larsson, vd för Schneider Electric i Sverige. 

Energieffektivisering balanserar svårigheterna med omställningen

Världens länder försöker nu i rask takt ställa om mot förnybara energikällor, men det är inte alltid helt enkelt att snabbt ställa om eller öka den förnybara produktionen i stor skala.

– De senaste åren har verkligen visat att det inte är lätt att skala upp olika verksamheter. Flaskhalsar i leveranskedjor har gjort att exempelvis elektrifieringen av transportsektorn inte gått så snabbt som den kunde gjort. Efterfrågan har varit större än utbudet, och just utbudet har helt enkelt inte teknisk gått att lösa. Det är lärdomar som också är viktiga att använda inom energisektorn, säger Jenny Larsson.

Sverige producerar runt 150-165 TWh el per år och användningen ligger mellan 135-145 TWh. Besparingar skulle göra stor skillnad i omställningen. Att öka eller bygga ny kraftproduktion tar tid. Att spara energi går helt enkelt fortare och är mer logiskt utifrån ett klimat- och kostnadsperspektiv.

– Elektrifieringen innebär att det kommer att krävas mer elenergi, inte mindre. För att underlätta den omställningen för transportsektorn och industrin och bli sundare i vår hushållning av de resurserna vi har måste vi också optimera all annan användning. Vi står redo att bidra till omställningen mot framtidens hem, byggnader, datacenter, industrier och elnät redan idag, fortsätter hon.

– Det finns smarta och effektiva IoT-plattformar för överblick och styrning samt konsulttjänster som hjälper verksamheter att förena hållbarhetsstrategier med energieffektiviserings- och energiförsörjningsprojekt. Idag handlar det om så mycket mer än att byta fönster och isolera taket, säger Jenny Larsson.

Schneider Electric har arbetat med energieffektivisering och automation i decennier. ESG har varit en ledstjärna och bolaget har ökat sina hållbarhetsåtaganden de senaste 16 åren. ESG-arbetet blickar inte bara inåt utan strategin omfattar såväl den egna organisationen som leverantörer och kunder.

EcoStruxure™, som är Schneider Electrics öppna och skalbara IoT-plattform för fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier, samlar in och kopplar ihop data från alla delar av en verksamhet. Konsultverksamheten hjälper verksamheter att förena hållbarhetsstrategier med energieffektiviserings- och energiförsörjningsprojekt. 2021 lanserades dessutom ett helt nytt system för smarta hem, Wiser (TM), för att kunna erbjuda konsumenter en smartare styrning av hemmets flera funktioner och energieffektiviserande åtgärder.