En oväntad manöver

Tamturbos IPO blev övertecknad av 2000 investerare, och var även uppbackad av fonder som ankarinvesterare, men bolaget drog tillbaka IPO:n och noteringen. Strategisk investerare dök upp.

Mest oväntade manöver stod Tamturbo för denna vecka. Tamturbos IPO blev övertecknad av 2000 investerare, och var även uppbackad av fonder som ankarinvesterare, men bolaget drog tillbaka IPO:n och noteringen. En strategisk investerare dök upp och ställde dessutom som krav att ingen notering skulle ske. Den investeraren var så pass strategiskt intressant att Tamburbo helt enkelt valde att byta spår trots att man kommit så pass långt med noteringsspåret.

Vi kunde inte minnas att något liknande hänt tidigare, men Daniel Lundgren påminde på Twitter om att SBB för fem år sedan lade ett bud på Högkullen i slutet av teckningstiden för noteringsemissionen.


Läs även: Tamturbo leder teknikskiftet med hållbara, oljefria industrikompressorer