Dessa fem företag ska notera sig

Swemet, Hoist Finance, Pandox, Redsense Medical och Hancap planerar att notera sina aktier på börsen eller någon av de mindre marknadsplatserna.

Swemet – Har utvecklat produkter och bygger system baserat på bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät, en del av den stora Internet of Things-utvecklingen. Planerar för en notering under våren. Presenterar sig i Stockholm den 31 mars.

Hoist Finance – Köper stora portföljer av förfallna konsumentlån från europeiska storbanker och arbetar sedan med att hantera dem. Noteras på Stockholmsbörsen den 25 mars. Bonus-information: Bolagets ena huvudägare är även huvudägare i Sivers IMA på Aktietorget och bolagets andra huvudägare är även huvudägare i Paradox Entertainment på First North.

Pandox – En av de ledande aktörerna på den europeiska hotellmarknaden. Bolaget bedriver sin verksamhet inom tre områden; hotellfastigheter, hotelldrift och förvaltning. Meddelade för några dagar sedan att de planerar för en notering på Stockholmsbörsen.

Redsense Medical – Utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Planerar att lista sig på Aktietorget under våren. Fick nyligen ett stort genombrott i USA.

Hancap – Består av en grupp företag som tillverkar fönster och uterum. Huvudägaren säljer befintliga preferensaktier som ska listas på First North.

Läs om fler börsnoteringar

Träffa företagen som ska notera sig

Hoist Finance AB

Hoist köper stora portföljer av förfallna konsumentlån från europeiska storbanker och arbetar sedan med att hantera dem.