Curira gör en företrädesemission för att stämma staten

Curira gör en företrädesemission för att stämma staten. Tror sig kunna vinna en skadeståndsprocess om att IVO drog in tillstånden på felaktiga grunder.

Curira noterades på NGM Nordic SME i december 2021 via ett omvänt förvärv. Det tog dock bara några månader innan tillsynsmyndigheten IVO drog in tillstånden för de olika dotterbolagen att bedriva personlig assistans, vilket gjorde att de gick i konkurs.

Curira AB har beslutat sig för att starta en skadeståndsprocess mot staten då bolagets uppfattning är att tillståndet drogs på felaktiga grunder. Bolaget uppger att de har talat med flera juridiska experter inom området och enligt dem finns det mycket som pekar på ett positivt utfall i skadeståndsprocessen. För att det ska vara möjligt att genomföra en skadeståndsprocess kommer det att anlitas experter på området och bolaget har även kostnader relaterade till den tidigare verksamheten som bedrevs. För att täcka kostnaderna för skadeståndsprocessen och lösa dessa åtaganden behöver bolaget genomföra en företrädesemission.

Curira gör en företrädesemission på 17,1 miljoner kronor till 1,35 kronor per aktie där aktieägare får teckna en ny aktie per en innehavd. Syftet är att finansiera en stämning och skadeståndsprocess mot staten. Intresset hos aktieägarna verkar inte vara på topp, då teckningstiden har förlängts till den 24 juli.

Curira AB

Curira bedrev tidigare vård och omsorg. Curira AB hette tidigare CR Ventures AB. CR Ventures AB hette tidigare CloudRepublic AB.