CS Medica särnoterar dotterbolaget Cannordic till extremt värderingsförhållande

Cannabisbolaget CS Medica är noterat på Spotlight. Nu ska bolaget särnotera ett dotterbolag till en fem gånger högre värdering än vad man själv värderas till på börsen.

Cannabisbolaget CS Medica är noterat på Spotlight och hade tidigare idag ett börsvärde på knappt 40 miljoner DKK, vilken i skrivande stund har ökat till drygt 50 miljoner DKK. Det företaget nyss meddelade var att man ska knoppa av det helägda dotterbolaget Cannordic och noterat det på aktiemarknaden i Tyskland. Värderingen på Cannordic planerar man ska vara 224 miljoner DKK och man planerar att sälja 20 procent av aktierna i pre-IPO-fasen. Efter flera roadshows har bolaget uppfattningen att det finns ett intresse hos institutioner och semi-institutionella investerare. Transaktionerna är planerade att vara genomförda i slutet av 2024.

”Genom att notera CANNORDIC på den tyska börsen strävar vi efter att förbättra bolagets profil och nå dess rätta potential i marknadsvärderingen, och attrahera investerare och partners på den mest mogna och välanpassade marknaden i Europa för bolagets portfölj. Detta strategiska initiativ förväntas frigöra det potentiella marknadsvärdet och öka aktieägarvärdet för både CS MEDICA-koncernen och CANNORDIC. Genom att ta in upp till 45 MDKK (6 miljoner euro) kommer vi också att säkra tillväxtkapital för att accelerera och stärka vår marknadsposition.” säger VD Lone Henriksen.

Värt att ha i åtanke är självklart att transaktionerna ska bli klara i slutet av året. Det finns således ingenting som garanterar att detta värde faktiskt uppstår i bolaget.

CS Medica A/S

CS Medica är ett medicinskt cannabisbolag som har åtagit sig att utveckla, tillverka och kommersialisera receptfria medicintekniska produkter som innehåller cannabinoider.