Cefour Wine noterar sig på GXG First Quote

Första svenska företaget på svenskägd marknadsplats. Cefour Wine parallellistar sina aktier på GXG First Quote efter kommande nyemission.

Cefour Wine & Beverage som är listat på Aktietorget har meddelat att de gör en [u][url=http://nyemissioner.se/nyemission/cefour_wine__beverage_partihandel_ab/1604]nyemission[/url][/u] under juni, för att sedan [u][url=http://nyemissioner.se/planerad-notering/cefour_wine__beverage_partihandel_ab/1095]parallellista sina aktier på GXG First Quote[/url][/u]. Det kommer att göra Cefour till det första svenska företaget att vara listat på den brittiska marknadsplatsen, med dansk licens och svenskt moderbolag.

Det danska företaget [u][url=http://nyemissioner.se/lista/34/gxg_first_quote]GXG Markets A/S[/url][/u] driver marknadsplatsen (en MTF med licens i Danmark) som består av listorna GXG Official List och GXG Main Quote, samt instegslistan GXG First Quote. GXG Markets A/S ägs av svenska GXG Global Exchange Group AB. GXG äger och använder för övrigt handelssystemet Tellus som NGM använde innan den marknadsplatsen övergick i Tysk ägo.

Trots den dansk-svenska kopplingen så är GXGs fokus Storbritannien. Och eftersom både Danmark och Storbritannien är med i EU så går det bra att använda en dansk licens för det.

Umida Group AB

Umida Groups affärsidé är att importera, producera, marknadsföra och sälja en egen produktportfölj med alkoholhaltiga drycker, alkoholfria alternativ och matlagningsprodukter, samt att erbjuda legoproduktion. Umida Group AB hette tidigare Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.