Boliden förklarat på 20 minuter

Guldtacka från Boliden

Bolagsanalyspodden går på 20 minuter igenom gruvbolaget Boliden vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Bolagsanalyspodden går på 20 minuter igenom gruvbolaget Boliden vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Boliden AB är ett svenskt gruv- och metallföretag med kärnverksamhet inriktad på utvinning av metaller som koppar, zink, bly, guld och silver. Företaget har sin verksamhet främst i Sverige, Finland, Norge och Irland. Boliden grundades ursprungligen 1924 i Boliden, nära Skellefteå, Sverige, där man upptäckte en av de rikaste guldådrorna i världen vid den tiden.

Boliden AB

Boliden är ett gruvbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Irland. Producerar metaller som koppar, zink, bly, guld och silver.