Börsveckan ger tre köprekommendationer och en sälj

Börsveckan har analyserat sex företag och hittar tre köpvärda aktier och en som är bäst att sälja.

Köp

  • Brdr A&O Johansen
  • Camurus
  • STG

Avvakta

  • Addnode
  • Zalaris

Sälj

  • Momentum Group

Läs även: Yubico får en köprekommendation av Carnegie

Momentum Group AB

Momentum Group är en avknoppning från Alligo (som tidigare hette Momentum Group).