Börsveckan avråder från Offentliga Hus-noteringen

Offentliga Hus noterar sina aktier på First North. Börsveckan har tittat närmare på erbjudandet och ger rådet att inte teckna. Affärsvärlden å sin sida ger en neutral rekommendation.

Offentliga Hus affärsidé är att förvalta och förädla samhällsfastigheter med det offentliga som fortsatt hyresgäst. Den 23 oktober noteras aktierna på First North och inför detta erbjuds aktier för omkring 1,9 miljarder kronor. Priset per aktie sätts inom intervallet 13,4-16,1 kr och teckning pågår t.o.m. 21 oktober.

Börsveckan – Teckna inte

Börsveckan har tittat närmare på erbjudandet och avråder från teckning. Man skriver att det finns större och stabilare fastighetsbolag på börsen som värderas lägre. Man gillar inte heller det breda prisintervallet.

Affärsvärlden – Neutral

Affärsvärlden ger en neutral rekommendation. Man har tilltro till ledningen men de är samtidigt nya inom samhällsfastigheter och tidningens analytiker tycker det hade varit bättre om man väntat litet med noteringen så att de fått bevisa sig.

”Samhällsfastigheter må vara hett på börsen, men den i sammanhanget oprövade ledningen och den höga belåningen utgör inte en tillräckligt stabil grund för någon vidare premievärdering på börsen.”

Vd Fredrik Brodin presenterar verksamheten


Läs även:

IPO-intervju med vd för Offentliga Hus

Wästbyggs IPO får teckna-rekommendation av analytiker

Offentliga Hus i Norden AB

Offentliga Hus affärsidé är att förvalta och förädla samhällsfastigheter med det offentliga som fortsatt hyresgäst.