Bixia genomför ytterligare en nyenmission

I maj i år lanserade elbolaget Bixia genom dotterbolaget Bixia Vind AB (publ.) vindkraftsaktier till allmänheten. Efterfrågan på aktierna visade sig vara mycket stor och redan efter två veckor var de 2500 aktierna sålda. Nu meddelar bolaget att man gör ytterligare en nyemission.

– Det är mycket glädjande att intresset för våra vindkraftsaktier är så stort. Den första emissionen i maj övertecknades snabbt och det känns därför tillfredsställande att redan nu erbjuda ytterligare en nyemission, säger Tom Istgren, vd på Bixia och Bixia Vind AB (publ).

Syftet med att lansera vindkraftsaktier är att ge allmänheten möjlighet till att bidra till förnybar kraftproduktion och samtidigt få möjlighet till utdelning.

– Att vara med och bidra till alternativa produktionslösningar för att öka den förnybara kraftproduktionen har därför accentuerats ytterligare. Genom att tillsammans ta många små steg hjälps vi alla åt att öka den förnybara kraftproduktionen. Det leder till minskad klimatbelastning och på sikt borde det också ge lägre elpriser för konsumenterna, berättar Tom Istgren.

Styrelsen i Bixia Vind AB (publ.) beslutade den 31 augusti att under perioden 30 september till 14 oktober emittera 2500 B-aktier i poster om 25 styck vardera. Teckningskursen vid nyemissionen är 200 kr styck vilket innebär 5000 kr per post. Maximalt fyra aktieposter kan tecknas av varje teckningsberättigad och det är principen först till kvarn som tillämpas.

En utdelning per B-aktie, på minst 2% på teckningskursen, garanteras aktieägare till aktier som tecknats vid innevarande emission fram till och med räkenskapsåret 2015.

Bixia Vind AB

Bixia Vind äger och driver vindkraftverk för produktion av el.