Bakslag efter bakslag, men nu är Kambi så billigt att Richard Bråse gillar aktien

Kambi är en serie av motgångar. Men nu har aktien fallit så kraftigt samtidigt som bolaget har ett kassaflöde att aktien är intressant enligt en analys gjord av Richard Bråse.

Kambi skulle vara ett tillväxtbolag men växer inte, bolaget tappar i stället kund efter kund och marknaden ser inte heller ut att utvecklas i en positiv riktning för bolaget. Nu har dock aktien blivit så pass billig att Richard Bråse ger ett positivt utlåtande i en analys publicerad i Dagens industri.

Det är verkligen inte någon hyllande analys, det är till stor del en genomgång av alla motgångar Kambi har haft och har. Poängen är att värderingen nu är så låg att det går att räkna hem caset på en halvtråkig framtid. Bråse tar bland annat upp att de betydande kundtappen hade knockat nästan vilket företag som helst, men att Kambis intäkter ändå är på nära rekordnivå. Kvarvarande kunder måste ha vuxit tvåsiffrigt.

Det finns risk för fler dråpslag, men efter att ha tappat flera kunder så är kvarvarande intäkter mer diversifierade över flera kunder.

”I kombination med bolagets kassaflödeskapacitet, betyder det att motsvarande en fjärdedel av börsvärdet kan återköpas kommande tre år räknat på nuvarande kursnivå. Det kommer ge aktien stöd och förbättra nyckeltalen per aktie över tid.”

Bråse konstaterar att branta kursfall brukar kunna leda till att företag är öppnare för fler strategiska alternativ. Och under tiden kommer Kambi att fortsätta köpa sig självt.

Kambi Group plc

Förutom att förse Unibet med ett komplett utbud av sportspelstjänster erbjuder Kambi Sports Solutions även poolspelsprodukterna Supertoto och SuperScore.