Atlas Copco – kvalitet som nu kan köpas till fyndpris

Dagens Industri ger en köprekommendation till Atlas Copco, ett kvalitetsbolag som nu kan köpas till fyndpris. Man lyfter även fram att bolaget tidigare bevisat att de klarar en sämre marknad.

”Hög avkastning i rörelsen skapar tillväxt. Höga vinster skapar möjlighet till förvärv utan utspädning genom fler aktier och att överskottskapital även löpande kan skiftas ut till aktieägarna. Både på tio och 20 år är antalet utestående aktier oförändrat. På bara fem år har Atlas Copco gjort 67 förvärv, mestadels mindre kompletteringsförvärv, vilket har bidragit till försäljningstillväxten och stärkt produktfloran. Det har man kunnat finansiera från vinsterna i rörelsen.”

Läs även: Investmentbolagen som är bra att köpa och sälja