Analytikerna skeptiska till Sleep Cycle-noteringen

Sleep Cycle har en populär tjänst för bättre sömn och ska nu notera sig på Nasdaq Stockholms huvudlista. Men avtagande tillväxt och en hög prislapp gör analytikerna skeptiska.

Sleep Cycle erbjuder en applikation för sömnanalys, vars målsättning är att hjälpa människor att sova bättre och bidra till bättre hälsa. Bolaget gör nu en IPO på 392 Mkr som består av en emission på 100 Mkr och befintliga aktier för 292 Mkr, för att sedan noteras på Nasdaq Stockholm den 8 juni.

Handelsbanken Fonder, Skandia Fonder och E. Öhman J:or har åtagit sig att förvärva aktier till ett belopp om 150 Mkr. Men vad säger analytikerna?

Affärsvärlden – Neutral

Affärsvärlden väljer att varken rekommendera eller avråda utan väljer mellanalternativet att vara neutrala. Man lyfter fram att värderingen är hög och att tillväxten sannolikt avtar framöver efter att ha varit en tillväxtsaga.

”För att vi ska känna oss bekväma med köp vill vi se att tillväxt och lönsamhet kommer tillbaka till högre nivåer”

”Sådana fina siffror är inte att räkna med för den närmsta tiden. Bolaget verkar ha påverkats negativt av corona-pandemin då färre användare konverterades till betalande användare”

Dagens Industri – Teckna och sälj

Di tar upp att tillväxten avtar och att värderingen är hög. Man tror dock att aktien kommer att stiga inledningsvis och ger därför rekommendationen teckna-sälj, dvs att man tecknar sig för aktier som man sedan omgående säljer vid noteringen.

“Skulle Sleep Cycle lyckas få till några sådana avtal är aktien intressant på sikt. I nuvarande skepnad handlar det däremot om att utnyttja det hysteriska börsintroduktionsklimatet och teckna Sleep Cycle för att sälja inom några dagar.”

Uppdatering: Bra intresse bland investerare

Det rapporteras att erbjudandet blev fulltecknat första dagen och att teckningsperioden för institutioner stänger i förtid.


Läs även:

Permascand får en teckna-rekommendation av Affärsvärlden

Biosergen – Bioteknikföretag noteras, tar fram en lösning på ett växande globalt problem

14 kommande noteringar under juni

Sleep Cycle AB

Sleep Cycle erbjuder en applikation för sömnanalys, vars målsättning är att hjälpa människor att sova bättre och bidra till bättre hälsa.