Analytiker rekommenderar köp av Lundin Gold-aktien inför börsnotering

Lundin Gold-aktien noteras på Stockholmsbörsen den 22 december. Analytiker rekommenderar köp, men framhåller att det är bolag med högre risk än de flesta på börsens huvudlista.

Lundin Gold är det nya Lundin-företaget som noteras på Stockholmsbörsen den 22 december, en parallellnotering till noteringen i Toronto. Företaget är helt ny skapelse och heter formellt fortfarande Fortress Minerals, ett bolag utan verksamhet som nu fylls med Fruta del Norte-projektet i Ecuador.

Företaget inriktar sig på förvärv och utveckling av ädelmetalltillgångar. Bolagets nuvarande fokus ligger på att identifiera en ekonomiskt effektiv produktion för Fruta del Norte-projektet i Ecuador och att utveckla projektet till produktion. Lundinfamiljens stiftelser och det kanadensiska guldbolaget Kinross kommer att vara huvudägare i Lundin Gold.

Innan börsnoteringen har Lundin Gold nyligen gjort en större kapitalanskaffning, men inför noteringen i Sverige görs en aktiespridning av befintliga aktier till samma kurs som i nyemissionen, dvs 26,40 kr. Pareto Securities håller i erbjudandet och Nordnet är så kallad selling agent, så för allmänheten innebär det nog att man måste ha eller öppna ett konto hos Nordnet för att kunna delta i erbjudandet som stänger den 17 december.

Dagens Industris analytiker rekommenderar köp

Det betonas att det handlar om en högriskinvestering, men att det ändå finns goda skäl att köpa aktien inför börsnoteringen i Sverige. Det kostateras att tidpunkten inte är optimal då många investerare i råvarubolag gått på minor den senaste tiden, men att Lundin-sfärens bolag samtidigt ofta klarar sig klart bättre än sektorn som helhet.

Något annat som lyfts fram som positivt är att Lukas Lundin är arbetande styrelseordförande, vilket ger en ledning med lysande historia att skapa aktieägarvärde. Och familjen Lundin har dessutom investerat ett ordentligt belopp i bolaget, omkring 600 Mkr i emissionen nyligen.

Vidare framhålls att produktionskostnaderna av guld i Fruta del Norte är låga. Enligt Lukas Lundin ligger de på 600 USD per uns, vilket kan jämföras med ett guldpris på 1200 USD.

Dagens Industri rekommenderar köp, men påpekar som tidigare sagt att av bolagen på Stockholmsbörsen så kommer det vara ett av de mer rískfyllda.

För dig som vill köpa innan noteringen i Stockholm men inte har en depå hos Nordnet så finns alltid alternativet att köpa via Toronto-börsen.

Läs fler aktieanalyser

Lundin Gold Inc

Lundin Gold är ett kanadensiskt gruvbolag i Lundin-sfären som utvecklar guldprojektet Fruta del Norte i sydöstra Ecuador. Lundin Gold Inc hette tidigare Fortress Minerals Corp.