Analytiker om noteringen av Beng Julanders investmentbolag Linc

Beng Julander börsnoterar sitt investmentbolag Linc. Affärsvärldens analytiker ger en teckna-rekommendation, vilket även Dagens Industri gör.

Linc är ett investmentbolag inom life science grundat av Bengt Julander. Bolaget gör nu en IPO på 1 350 miljoner kronor och noterar sig sedan på Nasdaq Stockholm den 28 maj. Hur ska då en investerare agera?

Affärsvärlden – Teckna

Affärsvärlden ger sina läsare rådet att teckna.

”För att investera i Linc behöver man som investerare ha en någorlunda tilltro till kärninnehaven Calliditas, Medcap och Sedana Medical. På längre sikt handlar det mer om ledningens förmåga att hitta nya värdeskapande investeringar”

Prissättningen av erbjudandet innehåller en premie mot substans, men det har Affärsvärldens analytiker inget problem med.

”Det är ingen farlig prislapp. Det är inte svårt att tänka sig att Linc kommer få en betydligt högre substanspremie än så som noterat bolag”

Dagens Industri – Teckna

Di ger sina läsare rådet att teckna Linc. Man tar upp att investmentbolag ofta handlas till rabatt, samtidigt som några numera handlas till mycket hög premie. När det gäller Linc så anser man att den mindre premien är berättigad.

I fallet Linc är dock substanspremien befogad. Bengt Julander och Karl Tobieson, som ligger bakom Medcaps många år av stora framgångar tillför tillsammans ett extra stort värde till investmentbolaget som ska synas i värderingen utöver aktieportföljens marknadsvärde.”

Man är även positiv till att förvaltningskostnaden bara är 0,5 % av substansen per år.

Läs även:

Arla Plast får en teckna-rekommendation av Affärsvärlden

Maven Wireless IPO får neutral rekommendation av analytiker

Affärsvärlden avråder från att teckna Ngenics IPO

Sex noteringar i närtid och senare under 2021

Linc AB

Linc är ett investmentbolag inom life science grundat av Bengt Julander.