Allarity Therapeutics flyttar från First North till Nasdaq i USA

Allarity Therapeutics flyttar sin notering från First North i Sverige till Nasdaq i USA.

Allarity Therapeutics är en dansk verksamhet som är noterad på First North i Sverige. Bolaget har tidigare haft namnen Oncology Venture och Medical Prognosis Institutes. Det fanns planer på att flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista. Men nu har bolaget i stället gjort en kapitalanskaffning och ombolagisering där moderbolaget går från att vara danskt till att vara amerikanskt. En avnotering sker nu från First North i Sverige och den 21 december börjar bolagets aktier i stället handlas på Nasdaq i USA. Det måste väl vara det första bolaget på First North som gör en sådan flytt? Bolag har tidigare parallellnoterat depåbevis i USA, men en flytt från First North är ett klart större steg.

Allarity Therapeutics A/S

Allarity Therapeutics erbjuder ett verktyg för att utveckla genetiska signaturer från tumörer för att förutspå vilken cancerpatient har hög sannolikhet att passa en given anticancer-produkt. Allarity Therapeutics A/S hette tidigare Oncology Venture A/S. Oncology Venture A/S hette tidigare Medical Prognosis Institutes A/S.