Alimak är köpvärd trots stor kommande nyemission

Alimak ska göra en stor nyemission för att finansiera ett förvärv och marknaden är tuff. Men Dagens Industri anser att aktiens pressade värdering är allt för lockande för att hålla sig borta från.

Alimak-aktien, som noterades 2015, har inte haft någon rolig utveckling det senaste året och det stora meddelade köpet av Tractel gjorde inte saken bättre. Dagens Industris analytiker anser dock att det är en överreaktion och ser ett företag med god vinsttillväxt.

“Halvårsrapporten som presenterades den 13 juli i år innebar däremot ett efterlängtat trendbrott. Orderingången ökade med hela 36 procent, varav 24 procent organiskt och resultatrapporten belönades med en rättmätig kursuppgång på 20 procent de efterföljande veckorna.”

För aktien blev det dock åter ett fall när köpet av Tractel meddelades. Dels för att Alimak tidigare gjort ett mindre bra förvärv och dels för att Alimak nu kommer att göra en nyemission på 2,5 Mdkr när börsvärdet är 3,5 Mdkr.

Men den aktuella värderingen är allt för lockande för att hålla sig borta ifrån anser Di och ger en köprekommendation.


Läs även:

Elanders: Börsveckan vs Penser

Redeye inleder bevakning av Fragbite Group med en positivt syn

Alimak Group AB

Alimak erbjuder säkra och effektiva vertikala transportlösningar till kunder inom byggindustrin och andra branscher.