Affärsvärlden avråder från Oneflows IPO

Oneflow gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker kommer fram till att det är bättre att avstå.

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Företaget gör nu en noteringsemission på 320,2 Mkr och börjar sedan handlas på First North den 8 april. Hur ska då en investerare agera?

Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden (AP2) och Humle Fonder har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om cirka 218 Mkr.

Affärsvärlden – Teckna inte

Affärsvärlden ger rådet att avstå från noteringserbjudandet. Man anser att värderingen är riktigt hög och att det krävs en stark tillväxt för att kunna se en uppsida för aktien. Man konstaterar även att aktiemarknaden i allmänhet just nu inte är vidare intresserad av bolag som går med hög tillväxt och förlust.

”Oneflow blir det första riktigt stora trycktestet under 2022 på om aktiemarknaden fortfarande kan bortse från den höga förlusttakten och tilltagna prislappen. Vi vågar inte skriva under på det och avstår denna IPO”

Se även:

IPO-intervju med vd för Oneflow

Fyra aktuella emissioner

 

Oneflow AB

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem.