Sino Agro Food noterar sig på ny marknadsplats i Norge

Efter att ha misshandlat sina aktieägare i många år börjar det bli ordning på Sino Agro Food som nu ska noteras på den nya norska marknadsplatsen Merkur Market.

Sino Agro Food är en märklig historia. Jordbruk och odling i Kina, noterat på OTC i USA och med tiden till största del ägt av svenskar. Företaget sätter någon form av rekord i att misshandla sina aktieägare genom att trycka upp nya aktier i en sällan skådad omfattning, som omgående dumpats. Företaget har i flera år försökt att notera sig på någon ytterligare marknadsplats, med har inte varit välkommet på First North i Stockholm, Nasdaq i New York eller Oslobörsen.

Under slutet av 2014 kom dock en vändning. Den något större svenska investeraren Euro China Capital gjorde sitt intåg och började efter mycket hårt arbete att få ordning på bolagets katastrofala struktur. Bolaget slutade trycka upp nya aktier och koncernstrukturen började redas ut. Sino Agro Food planerar bland annat att knoppa av finskodlingsverksamheten och notera den i Norge.

När det gäller en eviga jakten på att notera själva Sino Agro Food på ytterligare en marknad så ser bolaget ut att gå i mål på onsdag. Oslobörsen öppnar då en ny marknadsplats (en MTF) kallad Merkur Market och Sino Agro Food ska vara med från start.

Det ska bli intressant att se vad som händer med aktien. För sett till bolagets nyckeltal så kan denna aktie flyga till stjärnorna.

Läs mer om noteringen och se Övrigt-fältet för historiken.

Sino Agro Food Inc

Sino Agro Food (SIAF) är ett kinesiskt jordbruksföretag, med amerikanskt moderbolag, som producerar olika former av mat. Företaget är en integrerad och diversifierad producent av ekologisk mat.