7 företag som planerar för en notering

Sju företag som planerar för att notera sina aktier är Ahlsell, Tobin Properties, H&D Wireless, Serneke, Enersize, C Security Revelsby och Patien & Post-Acute Care.

Ahlsell – Ett ledande tekniskt handelsbolag i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Har länge varit aktuellt för en börsnotering och den 28 oktober börjar handeln på Nasdaq Stockholm. T o m den 26 oktober säljer ägarna befintliga aktier. Leta upp prospektet på bolagets hemsida och bläddra fram till sida 31 för att läsa hur du kan teckna dig.

Tobin Properties – Fastighetsutvecklingsbolaget noterade sina preferensaktier i slutet av december 2014. Nu gör man en nyemission och noterar stamaktierna på First North den 28 oktober.

H&D Wireless – Gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Håller just nu på med en kapitalanskaffning och ska notera sig på First North under första kvartalet 2017.

Serneke – Det snabbväxande svenska byggbolaget har snubblat sig fram med noteringsarbetet, själva verksamheten sköter man dock bra. En notering vi har fått många frågor om när den ska bli av. I veckan sade Ola Serneke, VD, till DI att noteringen ska ske under hösten, dvs ganska snart.

Enersize – Erbjuder en lösning med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys, vilken ger en energibesparing i industriella tryckluftssystem. Ett portföljbolag till noterade Cleantech Invest, som nu har meddelat att Enersize ska noteras på First North under 2017.

C Security Revelsby – C Security Systems, som är noterat på Aktietorget, meddelade i veckan att de ska grunda ett dotterbolag med Stein Revelsby, där parterna vid grundande ska äga 51 % respektive 49 %. Stein Revelsby är tidigare VD för Anoto. En notering finns i planerna.

Patient & Post-Acute Care – Omfattar bland annat produkter och lösningar för säker patienthantering, förebyggande av ventromboser, medicinska sängar, hygiensystem samt tidig mobilisering av vårdtagare. En verksamhet som ägs av Getinge, som nu meddelat att de planerar att dela ut verksamheten och notera den under första kvartalet 2018.

Läs även: Intervju med Intervacc som planerar för en notering

H&D Wireless

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad.