Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Tobin Properties AB
Tobin Properties AB

Tobin Properties AB
Humlegårdsgatan 19 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.tobinproperties.se

Verksamhet:

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup.

Ägare:

Erik Karlin, Johan Varland, JRS Asset Management AB, Indiska Fastighets AB, Sara Karlin, Färna Invest AB, Membrain Network Capital AB, Gitlis AB, Creades och Roosgruppen AB är de största ägarna.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

28 oktober 2016

Värdering:

649,4 Mkr pre-money och 799,4 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, och 829,58 Mkr post money om ytterligare emissionsutrymme används. Exkl preferensaktier.

Övrigt:

Tobin Properties har sedan tidigare noterat sina preferensaktier, nu noterar man även sina stamaktier på First North den 28 oktober 2016.

Uppdaterat: 2016-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss