5 amerikanska aktier som kan få höjd utdelning år 2013

Listan på de 5 amerikanska aktier som med stor sannolikhet kommer att få höjd utdelning år 2013. Företag med stark balansräkning, låg utdelningskvot och en historik av höjda utdelningar.

Det är snart dags för företagen i USA att rapportera fjärde kvartalets siffror, ett tillfälle då många företag också kommunicerar nivå på nästkommande och framtida aktieutdelning. Fiscal cliff-problemet såg ett tag ut att leda till höjda skatter på utdelningar, vilket hade dämpat lusten att dela ut pengar, något som dock bestämdes inte skulle ske år 2013.

The Street har varit framgångsrika under de senaste månaderna med att förutspå vilka företag som kommer att höja sina utdelningar och inför årets “earnings season” så har man sammanställt en lista på fem företag som med stor sannolikhet kommer att höja.

Företagen i listan har alla en stark balansräkning, låg utdelningskvot och en historik av höjda utdelningar.

[b]Apple[/b] – Har en enorm kassa och gör stora vinster. Apple har dessutom aldrig gillat att göra stora företagsförvärv. Den 23 januari rapporterar företaget sitt resultat, då kan även utdelningen för 2013 presenteras.

[b]Deere[/b] – Tillverkar maskiner för jordbruk och byggmarknaden, samt tillhandahåller omkringliggande tjänster och lösningar. I dagsläget betalar företaget 46 cent per kvartal, motsvarande 2 % i direktavkastning. Företaget har gott om pengar och med sitt starka varumärke kan företaget ta bra betalt för sina produkter. Den 13 februari rapporterar företaget sin kvartalsrapport.

[b]Waste Management[/b] – Företagets flotta av sopbilar hämtar sopor runt om i USA och kör dem till företagets soptippar. Har även en sopor-till-energi-verksamhet. Sophantering är en relativt konjunkturoberoende verksamhet och företaget har en historia av att leverera kassaflöde. Företaget har sedan tidigare en utdelning per kvartal på 35,5 cent, motsvarande runt 4 % i direktavkastning per år. Företaget kan mycket väl komma att höja utdelningen.

[b]Polaris Industries[/b] – Tillverkar lätta terrängfordon och motorcyklar. Företaget har haft ett mycket bra år och aktien har gått upp ca 50 %. Både branschen och Polaris är väl positionerade för 2013. Företaget har historiskt prioriterat utdelning. Höjd utdelning är mycket möjlig, även om det kan ske efter företagets rapportering den 29 januari.

[b]Nordstrom[/b] – Stor amerikansk butikskedja som säljer kläder, skor och närliggande produkter. Företagets butiker ligger i det något högre prissegmentet, där kunderna inte är lika priskänsliga som i de lägre segmenten. Företagets balansräkning har växt under senare år, samtidigt som kassan har växt mycket fortare än skulderna. Företaget betalar i dagsläget 27 cent per kvartal i utdelning, vilket ger runt 2 % i direktavkastning. Vinsterna klättrar uppåt och det är mycket troligt att utdelningen följer med.

Läs även: [u][url=http://nyemissioner.se/nyhet/15_aktier_med_hoeg_direktavkastning_aar_2013/119]15 aktier med hög direktavkastning år 2013[/url][/u]