Nyemission i

Zpecta AB

Ej tillgängligt

Zpecta är ett bolag som utvecklar och i egen regi tillverkar och marknadsför belysnings-system med LED som grund.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsperioden stänger när emissionen är fulltecknad.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Zpecta AB hittades