Nyemission i

Zodiak Television AB

Ej tillgängligt

Zodiak Television AB bedriver utveckling, produktion och försäljning av TV-program under varumärkena MTV Mastiff, Mastiff Media, Jarowskij, T & T Broadcasters, Diverse Productions, Social Club Productions och 5th Element i Sverige, Danmark, Norge, Finland, England, USA, Polen och Ryssland.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. Utomstående kan anmäla sig.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista och betalning för sålunda tecknade aktier skall erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att avräkningsnota utsänts, vilket beräknas ske omkring den 17 augusti.

Företaget är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen.

Företaget heter MTV Produktion AB och är under namnändring till Zodiak Television AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Zodiak Television AB hittades