Nyemission i

ZignSec AB

Ej tillgängligt

ZignSec erbjuder en id-plattform så att företag kan säkerställa identiteten på sina kunder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls i företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelser om totalt cirka 43,9 MSEK har erhållits från styrelsen och ledningsgruppen, samt andra aktieägare i Bolaget, Wyzer Ltd och Web Shield Ltd och ett antal befintliga och externa investerare. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 74 procent genom teckningsförbindelser.

Företrädesemissionen genomförs med avsikten att finansiera uppskjutet vederlag till Web Shield Ltd, produktutveckling och expandera bolagets säljorganisation.

Övertilldelningsoptionen som styrelsen kan komma att besluta om omfattar upp till 5 714 285 aktier och kan komma att tillföra ZignSec ytterligare högst 20 MSEK, för det fall företrädesemissionen blir övertecknad.

Uppdatering: ZignSec har senarelagt datumen för emissionen, ny teckningsperiod är 7-21 julil 2022. Det konstiga är att rätten att delta i företrädesemissionen redan hade frånskiljts när datumen ändrades, så vilka rättigheter som aktie förde med sig ändrades i efterhand.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

ZignSec har en plattform för omedelbar ID-kontroll, i hela världen

ZignSec är ett regtech-bolag verksamt på marknaden för digitala ID-verifieringslösningar som just nu gör en nyemission inför sin notering på First North.