Nyemission i

ZignSec AB

ZignSec erbjuder en id-plattform så att företag kan säkerställa identiteten på sina kunder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

ZignSec har erhållit teckningsförbindelser om cirka 10,6 MSEK, motsvarande cirka 31,8 procent av Företrädesemissionen, från styrelseledamöter, ledningsgruppen och befintliga aktieägare. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från befintliga och externa investerare däribland Jinderman & Partners om cirka 14,5 MSEK, motsvarande cirka 43,2 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 25,1 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen.

För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp.

45 minuter innan denna emission kommunicerades meddelade bolaget att de initierar en översyn som innebär att alla möjliga alternativ kan väljas för bolaget, inklusive att det säljs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

ZignSec har en plattform för omedelbar ID-kontroll, i hela världen

ZignSec är ett regtech-bolag verksamt på marknaden för digitala ID-verifieringslösningar som just nu gör en nyemission inför sin notering på First North.