Nyemission i

Y.C.O Business Partners AB

Ej tillgängligt

Y.C.O Business Partners arbetar med att utveckla och lansera licenser och varumärken på den nordiska marknaden. Y.C.O Business Partners AB hette tidigare Ulyss AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Y.C.O planerar att lista företagets aktier på NGM Nordic-MTF under början av 2012.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 28 december 2011.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 27 januari 2012.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 10 februari 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Y.C.O Business Partners AB hittades