Nyemission i

XRF Analytical AB

Ej tillgängligt

XRF Analyticals affärsidé är att utveckla, producera och sälja programvaror för röntgenspektrometrar avsedda för analys och identifiering av oorganiska substanser. Marknaden består av industriföretag inom järn- och metallsektorn, prospektering, gruvor, mineral, cementindustri och liknande.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel i teckningsrätter sker från 3 maj 2010 till 18 maj 2010. Emissionen är garanterad till 78 % av Kurt Johansson (styrelseledamot och en av huvudaktieägarna).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till XRF Analytical AB hittades