Nyemission i

XP Chemistries AB

Ej tillgängligt

XP Chemistries framställer och säljer ämnet kapsaicin genom en hållbar process från skogsråvaror. Kapsaicin är ämnet som ger växter i släktet chilipeppar sin hetta. Ämnet kan användas inom olika områden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

XP Chemistries noteras på First North den 29 oktober 2021.

28,1 Mkr av emissionen är säkrad på förhand av teckningsåtagare bestående av bolagets styrelseledamöter, personer i ledningen, befintliga aktieägare, Mangold Fondkommission och ett antal externa investerare. I det totala teckningsåtagandet ingår ett lån samt upplupen ränta som kommer att kvittas mot units i erbjudandet, motsvarande ett belopp om cirka 4,7 Mkr.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från 6 september 2022 till och med 20 september 2022. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 22 augusti 2022 till och med 2 september 2022. Teckningskursen kan inte vara lägre än kvotvärdet eller högre än 6,75 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan tillföras cirka 52,7 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 emitterade i Erbjudandet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

XP Chemistries producerar kapsaicin, den heta molekylen i chilifrukter, från skogsbaserade råvaror

XP Chemistries gör en IPO på First North för att finansiera en kraftig expansion. Bolaget kan med en unik process tillverka kapsaicin till än lägre kostnad än konkurrenterna. En intervju med vd Erik Nelsson.