Nyemission i

Xintela AB

Ej tillgängligt

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Innehav av 1 aktie på avstämningsdagen ger 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 1-15 juni är bara ett ungefärligt datum, i skrivande stund har inte exakta datum kommunicerats.

Förutom företrädesemissionen så gör Xintela även en riktad emission.

Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser från styrelse och ledning uppgår till cirka 1 MSEK. Därutöver omfattas Företrädesemissionen dels av s.k. bottengarantier upp till cirka 80 procent av Företrädesemissionen, dels av s.k. toppgarantier för resterande del av Företrädesemissionen.

Uppdatering: Teckningsperioden är satt till 27 juni - 12 juli 2022.

Uppdatering: Cirka 57 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 43 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre aktuella nyemissioner

Tre företag som just nu gör nyemissioner inför notering är FrontOffice, Xintela och Catena Media. Ett brett spektrum med olika risknivå.