Nyemission i

Xintela AB

Ej tillgängligt

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:8. Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till tre (3) uniträtter och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 2,40 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterade aktie och en (1) teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka fem (5) procent av teckningsförbindelser och till 95 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 3,5 Mkr användas.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att löpa från den 4 november 2020 till och med den 18 november 2020.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 30 oktober 2020 före utnyttjandeperioden av respektive serie av teckningsoptioner. Dock kan teckningskursen inte understiga 1,92 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre aktuella nyemissioner

Tre företag som just nu gör nyemissioner inför notering är FrontOffice, Xintela och Catena Media. Ett brett spektrum med olika risknivå.