Nyemission i

Xintela AB

Ej tillgängligt

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Bauerfeind-koncernen för konvertering av lån.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Samtidigt som denna emission görs för att konvertera tidigare lån så tar Xintela upp ett nytt lån om 10 MSEK från sex nya långivare. Det nya lånet om 10 000 000 SEK löper med en månatlig ränta om 1,5 % och förfaller till betalning senast den 28 juni 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre aktuella nyemissioner

Tre företag som just nu gör nyemissioner inför notering är FrontOffice, Xintela och Catena Media. Ett brett spektrum med olika risknivå.