Nyemission i

Xintela AB

Ej tillgängligt

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:11. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till cirka 60 procent genom garantiåtagande.

Uppdatering: Bolaget avbryter företrädesemissionen, gör i stället en riktad emission till 6 kr per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre aktuella nyemissioner

Tre företag som just nu gör nyemissioner inför notering är FrontOffice, Xintela och Catena Media. Ett brett spektrum med olika risknivå.