Nyemission i

Xintela AB

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Beräknad första handelsdag för Xintela på First North är den 22 mars 2016.

Xintela har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt 30 MSEK, motsva­rande 100 procent av den initiala emissionslikviden.

En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 som berättigar till teckning av en ny aktie i Bola­get.

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari - 10 februari 2017.

Om nyemissionen övertecknas kan styrelsen välja att utnyttja en övertilldelningsoption och ge ut ytterligare högst 500 000 units, innebärande högst 1 000 000 aktier och högst 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre aktuella nyemissioner

Tre företag som just nu gör nyemissioner inför notering är FrontOffice, Xintela och Catena Media. Ett brett spektrum med olika risknivå.