Nyemission i

Xbrane Biopharma AB

Ej tillgängligt

Xbrane Biopharma är specialiserat på utveckling och produktion av biogenerika-läkemedel med kontrollerad frisättning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 50:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av femtio (50) nyemitterade aktier och nio (9) teckningsoptioner av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Befintliga aktieägare, inklusive Systematic Group AB har åtagit sig eller lämnat avsiktsförklaringar att teckna units motsvararande cirka 15,8 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 54,1 MSEK. Därutöver har vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, inklusive VD Martin Åmark, CFO Anette Lindqvist och styrelseordförande Anders Tullgren, åtagit sig att teckna units som representerar cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 1,7 MSEK. Totalt representerar dessa teckningsförbindelser cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 55,8 MSEK.

Ett flertal investerare, inklusive befintliga aktieägaren Systematic Group AB och bryggfinansieringsleverantörerna, har ingått avtal att garantera cirka 66,7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 229 MSEK, till en emissionsprovision på elva (11) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller genom erhållande av nyemitterade aktier i Bolaget där teckningskursen för dessa nyemitterade aktier ska vara samma som teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Information om eventuell nyemission av aktier till investerare som valt att erhålla sin emissionsprovision i aktier kommer att offentliggöras efter att teckningsperioden avslutats.

Totalt omfattas cirka 83,0 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 285 MSEK.

Uppdatering: Xbranes företrädesemission tecknades till 84,0 % med företräde och 14,4 % utan. Totalt tecknades 98,4 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Xbrane Biopharma en köpvärd aktie

Xbrane Biopharma är verksamt inom läkemedelsforskning med fokus på biosimilarer. Den 6 mars publicerade Affärsvärlden en analys på bolaget med en köprekommendation.

Teckna inte aktier i Xbrane inför noteringen

Xbrane Biopharma gör en nyemission inför sin notering på First North. Affärsvärlden avråder investerare från att teckna. Risken är för hög och aktien kommer sannolikt att gå att köpa billigare längre fram.