Nyemission i

Xavi Solutionnode AB

Ej tillgängligt

Xavi Solutionnode-koncernen investerar i it-verksamhet. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT. Xavi Solutionnode AB hette tidigare Xavitech AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:12. Varje aktie av serie A eller B berättigar till en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Xavi Solutionnode AB hittades