Nyemission i

Wonderful Times Group AB

Ej tillgängligt

Wonderful Times Group affärsidé är att utveckla industriella verksamheter som kombinerar ett globalt industriellt nätverk med en modern e-handel på utvalda geografiska marknader. Det globala nätverket omfattar en komplett industriell värdekedja innehållande FoU, industriell design, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Wonderful Times Group AB hette tidigare Value Tree Holdings AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad nyemission placerad av Mangold (även om allmänheten gavs möjlighet att delta med kort varsel).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Wonderful Times Group AB hittades