Nyemission i

Want AB

Ej tillgängligt

Want tillhandahåller marknaden med tids- & kostnadsbesparande rekryteringstjänster till företag med behov av att hitta kvalificerade medarbetare. Want AB hette tidigare Towork Sverige AB. Företagets organisationsnummer är 556713-1056. Det fanns tidigare ett annat närstående företag som hette Want AB, numera Tulum AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. För tre aktier skall aktieägare ha rätt att teckna en ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till 100 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Want AB hittades