Nyemission i

VO2 Cap Holding AB

Ej tillgängligt

VO2 Cap är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. VO2 Cap Holding AB hette tidigare Curando Nordic AB. Curando Nordic AB hette tidigare Rethinking Care Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till säljarna av Livewrapped AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

VO2 Cap betalar för köpet av Livewrapped en tilläggsköpeskilling uppgående till totalt 13,3 MSEK, varav 3,3 MSEK utgör kontant del, och 10 MSEK utgör vederlagsaktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till VO2 Cap Holding AB hittades