Nyemission i

VKG Energy Services AB

Ej tillgängligt

Erbjuder ett heltäckande sortiment, samt installation och service av energisparande kyl- och värmeprodukter till privatpersoner och företag. VKG Energy Services AB hette tidigare Värmekyl Grossisten Scandinavia AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. 1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter 13 - 22 juli 2010. 54,1 procent av emissionslikviden är säkerställd genom ett teckningsåtagande av huvudägaren Mannerheim Invest AB, vilken även garanterar resterande del av nyemissionen. Ingen garantiersättning utgår.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till VKG Energy Services AB hittades