Nyemission i

Vivoline Medical AB

Vivoline Medical utvecklar teknik som ska förlänga användningsperioden av lungor för transplantation.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I det fall nyemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare 8,4 Mkr.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9 Mkr.

Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 7,70 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO 1 kan äga rum från och med 15 oktober 2013 till och med den 30 oktober 2013 (med samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 30 oktober 2013) eller från och med 15 januari 2014 till och med den 30 januari 2014 (med samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 30 januari 2014).

Vivoline noteras på Aktietorget den 15 maj 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Vivoline Medical AB hittades