Nyemission i

Viking Supply Ships AB

Viking Supply Ships är en svensk rederikoncern. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Viking Supply Ships AB hette tidigare Rederi AB Transatlantic.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:8. För varje 1 aktie som innehavs på avstämningsdagen erhålls 1 teckningsrätt. Det krävs 8 teckningsrätter för att teckna 3 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom ett tecknings- och garantiåtagande från bolagets huvudägare Kistefos AS.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Viking Supply Ships AB hittades